Sammen med gamle og nye partnere planlegger vi
Norges største samferdselsprosjekt noensinne!

Ringeriksbanen & E16
Les mer
Følg oss
facebook
Vi planlegger kjempeprosjektet midt i Oslo
sammen med gode sammarbeidspartnere
E6 Manglerud
Les mer
Smestadtunnelen er gjenåpnet. Arbeidene 
fortsetter med de øvrige hovedveitunnelene
Rehabilitering av tunneler i Oslo
Les mer
-og Oslos 101. t-banestasjon åpnet 3. april. 
Samtidig gjenåpnet siste del av Østensjøbanen
Lørenbanen
Les mer

Vi er rådgivende ingeniører samferdsel

64

velkvalifiserte medarbeidere

850

ViaNova-årsverk utført

28

år på ny veg

ViaNova er latin for ny veg

Vi bygger vår bedriftskultur på flat struktur, ansatteierskap og ansattstyring

Vår reise på nye veier startet i 1988 med etableringen av ViaNova AS